Společnost CFIG Arts vydává jako první společnost z umělecké sféry dluhopisovou emisi. Nabídne roční výnos 5 %

Společnost CFIG Arts patřící do finančně investiční skupiny CFIG vydává svou první emisi dluhopisů ve výši 50 milionů korun. Nabídka cenných papírů veřejné emise dluhopisů s označením CFIG Arts Dluhopisy 2022/I byla zahájena 25. srpna, samotný prodej začíná 1. září. Dluhopis nabídne 5% roční zhodnocení se splatností k 31. srpnu 2027. Nominální hodnota dluhopisu je 25 tisíc korun. Finanční prostředky budou využity ke zkvalitnění umělecké sbírky a pořádání aukcí. CFIG Arts je první společností z umělecké sféry, která si jde pro kapitál formou dluhopisové emise.

Společnost CFIG Arts se zabývá správou umělecké sbírky skupiny CFIG, která k dnešnímu dni čítá 500 uměleckých děl etablovaných českých a slovenských autorů převážně z 19. a 20. století v celkové hodnotě cca 55 milionů korun. Kapitál potřebný k dalšímu rozvoji se rozhodla získat formou emise dluhopisů v hodnotě 50 milionů korun.

Běžný sběratel či někdo, kdo se rozhodne investovat do umění, tak může učinit prostřednictvím nás. Nákupem dluhopisu mu budeme vyplácet pravidelný garantovaný výnos. Nemusí se tak aktivně účastnit obchodování, sledovat trh, jezdit na předaukční výstavy a podobně. Nehrozí mu, že koupí falsum, nebo že zvolí špatný obchod a na díle třeba i prodělá. Je to velmi zajímavá alternativa pro lidi, kteří s investováním do umění nemají tolik zkušeností, nemají čas anebo jenom chtějí v této oblasti diverzifikovat finanční prostředky.

ředitelka CFIG Arts Marie Stochlebová

Nabízené dluhopisy představují zajímavé a bezpečné zhodnocení ve střednědobém horizontu. CFIG Arts se věnuje správě firemní sbírky, vykupuje umělecká díla třetích stran a má za sebou realizaci několika úspěšných aukcí umění, ve kterých se prodala díla v hodnotě několika milionů korun. Do těchto aukcí se může zapojit i veřejnost a prodávat své obrazy prostřednictvím CFIG Arts. zájemci tak mohou získat zdarma veškerý potřebný servis jako posouzení, nafocení a přepravu díla. Výhodou je stanovení vlastní vyvolávací ceny a nulová aukční přirážka.

Standardní aukční přirážka se pohybuje v rozpětí 5–30 procent. My jsme ji pro účely našich aukcí zrušili, a tak jde 100 procent příklepové ceny na účet majitele. Věříme, že to může být pro zájemce o prodej uměleckých děl natolik zajímavý bonus, který je přesvědčí ke spolupráci právě s námi.

Emise dluhopisů označená jako CFIG Arts Dluhopisy 2022/I – CZ0003543431 byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 23. srpna 2022, nabídka cenných papírů začala 25. srpna, samotný prodej bude zahájen 1. září. Minimální nominální hodnota je 25 tisíc lprim. Úrok ve výši 5 % p. a. bude vyplácen ke dni končené splatnosti emise, což je 31. srpna 2027. Nákup lze realizovat prostřednictvím webových stránek www.cfigse.com.

O společnosti:

CFIG Arts je členem finanční a investiční skupiny CFIG. CFIG Arts se zabývá správou firemní sbírky uměleckých děl mateřské společnosti CFIG a pořádáním vlastních aukcí. Mateřská společnost tuto činnost nevnímá pouze jako zajímavou finanční investici, ale také jako jednu z forem společenské odpovědnosti, kdy se snaží rozvíjet odkaz našich předních národních umělců a podporovat v tvorbě umělce a výtvarníky stávající či ty v nově nastupující generaci.