Auditované konsolidované výsledky hospodaření skupiny CFIG za rok 2021

Skupina CFIG zvýšila svůj čistý zisk téměř o 40 %, a to i přes nástrahy pandemie COVID–19, která i v roce 2021 značně poskytla sektory, ve kterých má skupina CFIG významné postavení.

  • Zisk EBITDA vzrostl o 42 % z 92,6 milionů na 132 milionů korun. Čistý zisk po zdanění se zvýšil o 36 % z 55,7 milionů na 75,5 milionů korun.
  • Aktiva skupiny vzrostla o 40 % z 848 milionů na 1,184 miliardy korun.
  • Hodnota zprostředkovaných úvěrů dceřiné společnosti CFIG Credit činila v loňském roce 244 milionů korun, což znamená 187% meziroční nárůst.

Pardubice 6. 4. 2022 – Skupina CFIG zveřejnila auditované konsolidované výsledky hospodaření za rok 2021. Tento rok byl ještě z velké části postihnutý pandemií koronaviru a navazujícími opatřeními, které CFIG a její dceřiné společnosti postihla především v činnosti financování a realit, kde má skupina významné postavení.

Loňský rok nebyl jednoduchý. I přesto se nám dařilo nad očekávání.

komentuje konsolidované výsledky majitel skupiny CFIG Martin Chovanec

I přes překážky pandemie se skupině CFIG podařilo zvýšit aktiva o 40 % z 848 mil. Kč na 1,184 mld. Kč. Zisk EBITDA vzrostl o 42 % z 92,6 mil. Kč na 132 mil. Kč. Čistý zisk po zdanění se zvýšil o 36 % z 55,7 mil. Kč na 75,7 mil. Kč.

Nebýt Covidu, tak jsme dokázali jak zisk EBITDA, tak čistý zisk, dokonce zdvojnásobit.

doplňuje Martin Chovanec

Shrnutí obchodních dat hlavních aktivit skupiny k 31. 12. 2021:

  • Hodnota úvěrového portfolia činila 1,214 mld. Kč
  • Hodnota portfolia pohledávek činila 1,040 mld. Kč
  • Hodnota realitního portfolia činila 394 mil. Kč
  • Hodnota umělecké sbírky činila 55 mil. Kč

Výše uvedené shrnutí zastřešuje obchodní data z dceřiných společností skupiny, které působí v hlavních sektorech zájmu CFIG. Jedná se o společnosti CFIG Credit působící na úvěrovém trhu, CFIG Real Estate působící na trhu s nemovitostmi, CFIG Debt působící v sektoru pohledávek a CFIG Arts, která spravuje uměleckou sbírku CFIG.

Výše poskytnutých úvěrů dceřiné společnosti CFIG Credit činila v roce 2021 207,7 mil. Kč, což je o 0,53 % méně než za rok 2020, kdy hodnota činila 208,8 mil. Kč. V rámci zprostředkovaných úvěrů činila hodnota 244 mil. Kč za rok 2021, což je o 187 % více než 85 mil. Kč z předešlého roku.

Jedná se o bezprecedentní nárůst zprostředkovatelské divize CFIG Credit.

komentuje úspěch Martin Chovanec

Hodnota realitního portfolia dceřiné společnosti CFIG Real Estate činila na konci roku 2021 384 mil. Kč, což je o 75 % více než 220 mil. Kč z roku předešlého a hodnota umělecké sbírky (v kupních cenách) činila na konci roku 55 mil. Kč, což je o 61 % více než v předešlém roce.

O skupině

Finanční a investiční skupina CFIG je mladým a neotřelým hráčem na poli financí a investic. Skupina CFIG má svá aktiva v celé řadě různých odvětví, které však jako celek dávají dohromady ucelenou a navzájem se propojující síť aktivit a investic. Nejvýznamnějšími aktivitami se skupina CFIG vyznačuje v odvětví financování, realit a pohledávek. Skupina CFIG zaujímá důležité postavení také na poli e–commerce a to především ve správě finančních portálů. V neposlední řadě skupina CFIG investuje také do zachování českého umění, které tvoří převážnou část firemní sbírky.