Zpráva z proběhlých valných hromad 2022

Dne 5. 4. 2022 proběhly valné hromady společností ze skupiny CFIG, na kterých došlo ke schválení účetní závěrky za rok 2021.

Bylo rozhodnuto, že žádná ze společností nebude vyplácet zisk formou výplaty dividendy, ale vygenerovaný zisk bude použit na zvýšení základního kapitálu jednotlivých společností. Zisk tedy bude reinvestován zpět do podnikání.

Dále proběhlo navýšení základního kapitálu dceřiných společností ze skupiny CFIG ze strany mateřské společnosti CFIG SE v rámci podpory a rozvoje jejich podnikatelských aktivit. Aktuální výše základního kapitálu je uvedena v tabulce níže.

Společnost Původní základní kapitál Navyšovaná částka základního kapitálu Nový základní kapitál k 04/2022
CFIG SE
239 464 320 Kč
51 793 740 Kč
291 258 060 Kč
CFIG Credit a. s.
21 800 000 Kč
112 000 000 Kč
134 000 000 Kč
CFIG Real Estate a. s.
123 800 000 Kč
64 600 000 Kč
188 600 000 Kč
CFIG Arts a. s.
44 800 000 Kč
14 200 000 Kč
59 000 000 Kč
CFIG Broker a. s.
2 000 000 Kč
– Kč
2 000 000 Kč
CFIG Investment a. s.
2 000 000 Kč
– Kč
2 000 000 Kč
CFIG E–commerce a. s.
2 000 000 Kč
1 400 000 Kč
3 600 000 Kč
CFIG Debt a. s.
2 000 000 Kč
41 800 000 Kč
43 800 000 Kč
AC Palachovka
100 000 Kč
– Kč
100 000 Kč
CFIG Media a. s.
– Kč
– Kč
2 000 000 Kč

Na valných hromadách byla založena nová dceřiná společnost s názvem CFIG Media a. s. se základním kapitálem 2 mil. Kč, kde 100% vlastnický podíl drží mateřská společnost CFIG SE.

V poslední řadě došlo k rozšíření řídících a kontrolních orgánů společností. V případě mateřské společnosti CFIG SE byl jmenován nový člen dozorčí rady JUDr. PhDr. David Řípa, MBA. V případě dceřiné společnosti CFIG Credit a. s. bylo představenstvo rozšířeno o nového člena představenstva Ing. Matěje Junka, který ve společnosti vede divizi korporátních a vázaných úvěrů.