Výroční zpráva 2021

Rok 2021 nebyl opět jednoduchý, ale všechny nástrahy se nám podařilo úspěšně zvládnout a konec roku jsme završili s téměř o 40 % vyšším čistým ziskem. Jak jsme toho docílili, najdete ve zveřejněné výroční zprávě skupiny CFIG za rok 2021.

Výroční zpráva 2021: