Úvěrovou činnost CFIG SE přebírá společnost CFIG Credit

Společnost CFIG SE ukončuje svou úvěrovou činnost a stává se tak mateřskou společností celé skupiny. Veškeré kompetence v rámci úvěrů od 15. 9. 2021 přebrala dceřiná společnost CFIG Credit a. s.

CFIG Credit už od první poloviny letošního roku vlastní veškerá oprávnění k poskytování a zprostředkování spotřebitelských úvěrů. Od té doby probíhala administrativa a přizpůsobení technického zázemí spojená s přenosem činností, kdy v polovině září došlo k dokončení převodu kompetencí, pracovníků a know-how z mateřské společnosti na CFIG Credit, která v polovině září zahájila svou činnost.

Stávající klienti, kteří mají uzavřené úvěrové smlouvy se společností CFIG SE, nemusí mít obavy, jelikož veškeré smluvní podmínky zůstávají neměnné. Správu tohoto kmene klientů bude i nadále zjišťovat tým zkušených pracovníků, kteří jsou stále připraveni zodpovídat veškeré dotazy klientů a vyřizovat jejich požadavky tak, jak tomu bylo doposud. Nově budou veškeré úvěrové smlouvy uzavírány pouze se společností CFIG Credit.