Společnost CFIG Real Estate vydává emisi dluhopisů v hodnotě 250 mil. Kč

Společnost CFIG Real Estate a. s. ze skupiny CFIG vydává svou první emisi dluhopisů označenou jako CFIG Dluhopis 2020/I – ISN CZ0003528309. Emise byla schválena rozhodnutím ČNB ze dne 22. 4. 2021 a je určena k veřejné nabídce. Celková výše emise činí 250 mil. Kč a je určena primárně pro menší retailové investory, čemuž odpovídá i nominální hodnota dluhopisu, jež činí 25 000 Kč. Pro investory představuje investice výnos ve výší 7,5 % ročně po dobu 5 let. Finanční zdroje získané z prodeje cenných papírů budou využity na rozvoj činnosti společnosti v realitní oblasti. Zejména do rozšíření realitního portfolia a realizace vhodných obchodních případů.

Bližší informace včetně schváleného prospektu a nabídkového listu naleznete zde: Cenné papíry

Oficiální tisková zpráva k emisi: Emise dluhopisů CFIG Real Estate a. s.