Podpora pro Jižní Moravu

Bouře a tornádo na Jižní Moravě jsou tragédií, která spoustě lidem změnila v okamžiku život. Mnoho obyvatel jednotlivých obcí přišlo o střechu nad hlavou nebo o své domy, v rámci demolice, teprve přijdou. Někteří však ztratili i své životy.

V této době je důležité držet spolu a navzájem si pomáhat. Proto jsme se jako skupina CFIG rozhodli přidat ruku k dílu. V rámci naší společnosti CFIG Real Estate jsme vyčlenili materiál a pracovní sílu na pomoc přímo na místě neštěstí. Naše společnost CFIG Credit umožní odložení splátek bez poplatků klientům, kteří bydlí v zasažených oblastech a kterých se tato událost významně dotkla.

Proto se neváhejte obrátit na email: uvery@cfigse.com, kde můžete popsat svou situaci.