Nová šance pro studenty – CFIG Junior Trainee Program

CFIG spouští vlastní Junior Trainee Program.

Jedná se o pracovní program na bázi stáží, který je určen pro studenty posledních ročníků vysokých škol. Nejedná se o klasickou brigádu, kdy by daný student vykonával nekvalifikovanou práci. Naopak. V rámci JTP jsou studenti zaimplementováni do procesů a projektů, kde jsou plnohodnotnými členy týmu.

Během toho jsou jim zadávána složitá témata k uchopení a zpracování. Po celou dobu jsou pod dohledem přímo člena top managementu firmy. Ten jim zároveň poskytuje nezbytný mentoring a couching, se kterým se během výkonu klasické studentské brigády neseznámí.

Student se účastní rovněž důležitých porad vedení, managementu a představenstva, kde má příležitost být pozorovatelem a nasávat atmosféru tvorby složitých strategických rozhodnutí. Pro studenta tak jde o výbornou zkušenost a praxi, kterou může doprovodit své teoretické znalosti ze studia a využít ji při startu své kariéry po škole. Rovněž může být námětem pro jeho diplomovou práci. Pro skupinu CFIG pak jde o vynikající personální výpomoc v podobě kvalitních pracovníků. Pokud se navíc student rozhodne spojit svou budoucnost po škole s některou ze společností skupiny, ta v něm pak najde již etablovaného zaměstnance, který zná dobře prostředí a náplň své práce.