CFIG zveřejňuje předběžné finanční výsledky za rok 2021

Finanční a investiční skupina zveřejnila předběžné konsolidované výsledky za rok 2021. Ty překonaly veškerá očekávání, neboť ve všech hlavních ukazatelích došlo k významnému růstu. A to i přesto, že zejména celé první pololetí loňského roku bylo stále ovlivněno probíhající pandemií Covid–19. Aktiva skupiny vzrostla o 41 % z 848 mil. Kč na 1,195 mld. Kč. Zisk EBITDA, tedy zisk před zdaněním, odpisy a úroky vzrostl o 44 % z 92,6 mil. Kč na 133,3 mil. Kč.

Finanční a investiční skupina zveřejnila předběžné konsolidované výsledky za rok 2021. Ty překonaly veškerá očekávání, neboť ve všech hlavních ukazatelích došlo k významnému růstu. A to i přesto, že zejména celé první pololetí loňského roku bylo stále ovlivněno probíhající pandemií Covid–19. Aktiva skupiny vzrostla o 41 % z 848 mil. Kč na 1,195 mld. Kč. Zisk EBITDA, tedy zisk před zdaněním, odpisy a úroky vzrostl o 44 % z 92,6 mil. Kč na 133,3 mil. Kč.

„Myslím, že v kontextu loňského roku, který byl stále ještě velmi poznamenán covidovou pandemií, můžeme výsledky považovat za vynikající úspěch. V realitní části jsme nemohli dražit nemovitosti, protože do září bylo moratorium na dražby. V prvním pololetí a hlavně na začátku roku byla v důsledku lockdownu minimální poptávka po nových úvěrech, což se negativně podepsalo na výsledcích úvěrové a zprostředkovatelské divize. Korporátní úvěry pro firmy jsme dokonce pozastavili úplně. Nebýt těchto negativních vnějších vlivů, tak jsme dokázali zisk meziročně zdvojnásobit,”

uvedl k výsledkům zakladatel skupiny, Martin Chovanec

V současné době byly výsledky předány ke kontrole auditorovi a jejich finální podoba bude zveřejněna nejdéle do konce února včetně ukazatele čistého zisku po zdanění. Zisk bude v plné výši použit na navýšení základního kapitálu skupiny a jednotlivých společností na již plánovaných valných hromadách, které proběhnou v měsíci březnu.

„Na letošní rok máme velmi pozitivní výhled. Vše co nás limitovalo a omezovalo vloni, letos už nebude. Naopak hned od prvních letošních dnů sledujeme výrazně vyšší výkony, než za srovnatelné období v loňském roce. To se samozřejmě pozitivně projeví i na finančních výsledcích. K těm doufám, již přispějí pozitivně i nové projekty a společnosti, které jsme spustili v průběhu minulého roku, konkrétně CFIG Debt, CFIG E–commerce, CFIG Broker a CFIG Investment. Proto očekáváme, že zisk by mohl být opět o několik desítek procent vyšší,”

doplnil Martin Chovanec