Novinky.cz – Zhodnoťte své finance investicí do realitních dluhopisů s garantovaným ročním výnosem 7,5 %

Společnost CFIG Real Estate patřící do finanční a investiční skupiny CFIG vydává svou první emisi dluhopisů ve výši 250 milionů korun. Veřejná emise bude zahájena 1. července, objednávky jsou už nyní otevřeny. Dluhopis nabídne 7,5% roční zhodnocení s ročním vyplacením a 5letou splatností. Nominální hodnota dluhopisu je 25 tisíc korun.

Nabízené dluhopisy jsou určeny primárně pro retailové investory a představují zajímavé a bezpečné zhodnocení ve střednědobém horizontu. Finanční a investiční skupina CFIG vstoupila na trh v roce 2012 a je již etablovanou finanční institucí. Její dceřiná společnost CFIG Real Estate je v oblasti realit aktivní od roku 2018. Od té doby se portfolio vlastněných nemovitostí rozrostlo do vyšších desítek a má hodnotu 220 milionů korun.

Společnost funguje zjednodušeně řečeno jako realitní fond. Zabývá se nákupem problematických nemovitostí v dražbách, exekucích, insolvencích či přímými výkupy. Následně u těchto nemovitostí odstraňuje právní vady, očišťuje je od dluhů a rekonstruuje je. Nemovitosti pak dále pronajímá nebo prodává koncovým zákazníkům. Peníze získané z prodeje cenných papírů budou využity na rozšíření realitního portfolia. Společnost se v tuto chvíli rozhlíží a realizuje první obchody i v oblasti komerčních nemovitostí a developmentu, kde vidí do budoucna potenciál.

„V loňském roce se nám i přes pandemická omezení dařilo držet dobrý hospodářský výsledek. Konsolidovaný zisk skupiny loni dosáhl 92 milionů korun. Rozhodli jsme se, že zisk nebude rozdělen formou dividendy, ale zůstane ve skupině pro její další rozvoj. V dubnu jsme tak mohli navýšit základní kapitál u všech dceřiných společností, v případě CFIG Real Estate z 98 na 123 milionů korun. Od tohoto kroku si slibujeme posílení kapitálové přiměřenosti a zvýšení ukazatele equity ratio. Je také jasným psychologickým signálem, že se nám daří a chceme i nadále růst ve všech činnostech, kterými se naše skupina zabývá,”

říká zakladatel skupiny CFIG Martin Chovanec

Martin Chovanec je přesvědčen, že společnost má investorům co nabídnout. Chce jim dát možnost podílet se na jejím úspěchu a získat zajímavý výnos z bezpečné investice. Proto se společnost rozhodla jít si na trh pro kapitál formou dluhopisové emise.

Zdroj a logo: novinky.cz