Nadační fond

O fondu

Finanční a investiční skupina CFIG zřídila vlastní Nadační fond, prostřednictvím kterého podporuje řadu projektů, činností, spolků a sdružení, které si svou činností zaslouží naši podporu. Do firemního Nadačního fondu od 1.1.2019 rovněž finančně přispívají všichni zaměstnanci společnosti. Cílem je zaměstnance více zapojit do dobročinných aktivit společnosti, a to jak finančně, tak nefinančně, přímou činností „v terénu“. Každý zaměstnanec je tak povinen každý měsíc ze své mzdy odvádět do nadačního fondu příspěvek a odpracovat 8 hodin ročně veřejně prospěšných prací.
Výše uvedené pochopitelně platí pro všechny zaměstnance bez ohledu na funkci a pracovní zařazení, a členy statutárních orgánů společnosti.

Pokud sami víte o projektu, který by si zasloužil naši pozornost, nebo se k nám chcete přidat a společně s námi vybrané podporovat, budeme rádi, pokud se na nás obrátíte mailem na nadacnifond@cfigse.com nebo prostřednictvím našich sociálních sítí.

V roce 2021 byla změněna filosofie celého nadačního fondu, který se v současné době zaměřuje především na samostatné projekty a regionální pomoc v Pardubicích a okolí.

Projekt Ocean Cleanup

Tento globální projekt si klade za cíl zbavit do roku 2050 světové oceány plastového odpadu. Autorem tohoto projektu je mladý, teprve 24 letý vizionář, Nizozemec Boyan Slat. Ten tento projekt spustil teprve ve svých 19 letech. Bližší informace k tomuto projektu a jeho detailnější popis i cíle jsou k dispozici na stránkách The Ocean Cleanup. Naše společnost si vždy zakládala na globalizovaném myšlení a přijímala hodnoty 21. století týkající se globální ekonomiky, environmentální politiky, multikulturní společnosti, rovnoprávnosti, lidských práv a dalších fenoménů naší doby, které dělají náš svět pestřejší a lepší. Jsme proto rádi, že na těchto hodnotách, základech a této filosofii stojí také společnost CFIG. A že je připravena projekty těchto hodnot aktivně podporovat. Projekt Ocean Cleanup mezi ně rozhodně patří.

UNICEF

UNICEF (Dětský fond OSN) pracuje ve více než 190 zemích světa, kde dětem pomáhá přežít a podporuje jejich rozvoj, od narození až do dospělosti. UNICEF dětem zajišťuje zdravotní péči, výživu, pitnou vodu a hygienu, základní vzdělání pro všechny chlapce i dívky a ochranu před násilím, zneužíváním a riziky nemoci AIDS. Práce UNICEF je financována výhradně z dobrovolných příspěvků, přičemž na programy pomoci jde více než 90 procent ze získaných prostředků. Bližší informace k tomuto projektu a jeho detailnější popis i cíle jsou k dispozici na stránkách UNICEF.### 1. Házenkářský Club Pardubice Pardubický druholigový tým v házené v loňském roce oslavil jubilejních 50 let od svého vzniku. Za tu dobu vychoval řadu skvělých hráčů a poskytoval pardubické mládeži možnost sportovního vyžití. I dnes má klub své týmy ve všech dostupných mládežnických kategoriích. A zejména proto si naši podporu zaslouží. Více na www.hazena-pce.cz.

Centrum Paraple

Centrum Paraple je obecně prospěšná společnost založená Zdeňkem Svěrákem a občanským sdružením Svaz paraplegiků. Od roku 1994 pomáhá lidem ochrnutým po poškození míchy přizpůsobit se nové životní situaci, zlepšit fyzický a psychický stav, dosáhnout co největší míry soběstačnosti a nezávislosti, vrátit se do svého přirozeného prostředí a získat předpoklady ke společenskému a pracovnímu uplatnění. Centrum Paraple je oporou nejen během prvních měsíců v nové situaci, ale kdykoliv v průběhu života. Vychází z přesvědčení, že lidé po poškození míchy mohou žít svůj život naplněně a hodnotně. Pomáhat můžou jen díky solidaritě tisíců lidí, kteří jejich činnost podporují. Více na paraple.cz

Světluška

Světluška je dlouhodobý projekt Nadačního fondu Českého rozhlasu založený na solidaritě a dobré vůli lidí, kteří se rozhodli darovat nevidomým trochu světla. Světluška pomáhá dětem a dospělým s těžkým zrakovým postižením. Je oporou pro ty, které nelehký životní osud postavil před každodenní výzvu: znovu a znovu se učit životu ve tmě - bez pomoci jednoho z nejdůležitějších lidských smyslů. Více na svetluska-rozhlas.cz

Romea

ROMEA je česká nezisková organizace, jejímž primárním cílem je podpora boje proti rasismu, rozvíjení dodržování lidských práv, napomáhání k rozvoji demokracie a tolerance ve společnosti. Jedním z projektů sdružení je podpora romských studentů na SŠ a VŠ prostřednictvím stipendií. Cílem tohoto projektu je zajistit prostřednictvím vzdělání větší občanskou aktivitu romských občanů a vytvoření silné střední třídy Romů. Více na sdruzeniromea.cz